Glinca za upokojence – CVŽU Krasno

Moja vloga: Mentoriranje