Domov - gradnik 1.

Zame je umetnost orodje za raziskovanje skrivnosti. Tipam v neznano, skozi temo in kaos, da bi ju napolnila z redom in s svetlobo. Moje delo vsebuje določeno mero naključnosti, a je kljub temu določeno.

Home widget 2.

Deluje urejeno, čeprav ni. Geometrični princip mutira v organskost, v geometrijo narave. V vsakem trenutku se lahko prestrukturira, odprto je za različne možnosti, interakcije in povezave.

Home widget 3.

Ta odprtost je zame ključna in nujna. Ravnovesje, ki ga vzpostavljam, je vedno krhko in robno - zgolj začasno stanje v dinamičnem sistemu. Neobvezna igra osnovnih delcev.